eTiQa Takaful                                     A member of  
   
Home
Perubatan
Mesra
Warisan
Prima
Ehsan
Sakinah
Sarjana
Hubungi
 

TAKAFUL EHSAN

 

Takaful


Cabang Muamalat Islam yang saling
menjamin, menjaga dan memelihara sesama peserta berasaskan kepada konsep Tabarru’.

 

Ehsan

 

Ia merupakan peninggalan untuk mereka yang tersayang jika ditakdirkan musibah menimpa anda kerana anda diberikan perlindungan kewangan maksima. Sumbangan rendah untuk perlindungan kewangan yang tinggi. Tempoh penyertaan yang fleksibel.

 

 

Manfaat Utama


• Perlindungan kewangan untuk mereka yang tersayang.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah perlindungan apabila sahnya keilatan, 10% pada akhir tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya pada akhir tahun keempat dari tarikh keilatan.

 


Manfaat Matang


• Pulangan lebihan dari tabung Akaun Khas Peserta. Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan

 


Kelayakan Penyertaan


Had Umur: 18 tahun hingga 55 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga dan 30 tahun
Had Umur Matang: 65 tahun
Sumbangan Minimum: RM360.00 setahun Lat Sumbangan : • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan minimum: RM10,000
Pembahagian Lebihan
Pembahagian lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.


Pengecualian Cukai Pendapatan


Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.


*Penting


Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

 

 
 

 

Iklaneka Network
Kedai Aneka

eTiQa

Motor Takaful

 

 
 

Dapatkan pelbagai polisi perlindungan diri dan keluarga dari kami.

 

Hubungi:

Hj Radzi

Tel : 012-377 7766

 

Email : iklanekanet@yahoo.com

 
 

Design by Iklaneka Network